Reisikindlustus veebis

Informeerime, et BTA ei paku kindlustusteenuseid riigis, kus arvuti IP aadressi järgi asute. Palun võta pakkumise saamiseks ühendust BTA klienditeeindusega numbril +372 5 68 68 668.
Reisikindlustus veebis

Turvatunne igas olukorras

Iseteeninduses kehtib lisasoodustus


Varajasele kindlustajale kehtib reisitõrkekindlustus koheselt


„Kuldpaketi“ ostjale kehtib reisitõrkekindlustuse lisakaitse


Aktiivse puhkuse ajal on võimalus valida lisaks spordivarustuse kaitse


Ei leidnud sobivat kindlustuskaitset, helista meile või telli videokonsultatsioon ja aitame Sinu soovidele vastava lahenduse leida


Õnnetuse korral võta meiega ühendust numbril +372 568 68 668, oleme abiks 24/7

BTA reisikindlustusega on kindlustatud Sinu

Pagas

Sinu pagas ja selle sisu on BTA kindlustusega kindlustatud näiteks järgmiste juhtumite korral:
Kui pagasi väljastamine viibib
Kui pagas on purunenud, rebenenud
Kui pagas on kadunud või varastatud

Meditsiinilised kulutused

Näiteks juhtudel, kui jääd haigeks või mõni olemasolev haigus süveneb, siis katame järgnevad kulud:
Arsti poolt välja kirjutatud ravimid
Raviasutuse külastused
Hambaravi

…Lisaks on reisikindlustusel palju muid eeliseid!

Kindlusta enda reis

Lisainfo ja kindlustustingimused

Reisikindlustuspoliisi ostes saate määrata järgnevad kehtivuspiirkonnad:

Euroopa, lisaks Türgi, Tuneesia, Egiptus, Iisrael, Kreeta, Küpros, Kanaari saared,
Läänemere piirkond: Läti, Leedu, Poola, Taani, Norra, Soome ja Rootsi,
kogu maailm.
Reisikindlustuse kaitse ei kehti Eesti terriotooriumil, v.a kui poliisil ei ole märgitud teisiti.

Oluline! Alates 01.07.2024 ei paku me enam reisikindlustust Venemaale ja Valgevenesse. Kuni selle kuupäevani saate oma poliisi siiski tellida e-posti või telefoni teel.

Kui reisid mitu korda aastas, siis on sobivaim reisikindlustuse poliis tähtajaga üks aasta, mis tagab kõigi reiside kaitse aasta jooksul.

Kui reisid tihti, vali soodsam korduvreisikindlustus. Siis on aasta muretu ja ei pea iga kord enne reisi kindlustamist meeles pidama. Reiside arv aasta jooksul on piiramatu, vali vaid ühe reisi maksimaalne pikkus, kas 45, 60 või 90 päeva.

ERKK ehk Euroopa Ravikindlustuskaart on kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (Island, Norra, Liechtenstein) liikmesriikide, aga ka Šveitsi Konföderatsiooni ühtne dokument, mis annab nende riikide elanikele õiguse saada riigi poolt kinni makstud erakorralist ja vajalikku meditsiinilist abi mahus, milles see vastava riigi elanikele tagatud on. ERKK-i aktsepteeritakse välisriikide kliinikutes, mis kuuluvad antud riigi haigekassa süsteemi ja aktsepteerivad ERKK-i. Enne välismaal meditsiinilise abi saamiseks mõne raviasutuse poole pöördumist soovitame uurida, kas vastav raviasutus aktsepteerib ERKK-i.
ERKK kaardi saavad tasuta vormistada kõik Eesti Vabariigi elanikud ja see tuleks ilmtingimata ära vormistada enne välismaale minekut. Täpsemat infot ERKK kaardi vormistamise ja kättesaamise võimaluste kohta saad Haigekassa kodulehelt.

Milleks on vaja BTA reisikindlustust, kui ERKK kaart on juba vormistatud?

ERKK ei kata kliendi transpordi- ja repatrieerimiskulusid – need võivad osutuda vägagi arvestatavaks summaks.
Isegi juhul, kui klient satub välismaa raviasutusse, kus aktsepteeritakse ERKK-i, peab ta ise kinni maksma omaosalustasud mahus, milles need vastavas riigis sätestatud on. Kui Eestis on ravitasud võrdlemisi madalad, siis Euroopas võivad vastavad tasud olla 10 või isegi rohkem korda suuremad.
ERKK-i alusel arstiabi saamiseks tuleb pöörduda riiklikku raviasutusse, mitte erakliinikusse, sest kaarti aktsepteeritakse ainult riiklikku süsteemi kuuluvates raviasutustes.
ERKK ei taga kaitset teiste võimalike riskide suhtes, mis võivad esineda välisreiside ja –sõitude ajal.

Näide ERKK-i ja reisikindlustuse vajalikkusest:

Eesti elanikul, kes viibis teises Euroopa Liidu riigis, halvenes järsult terviseseisund, mille tulemusena paigutati ta kliinikusse. Terviseseisundi paranemisel lubati tal naasta tema elukohariiki. Tema raviteenuste arve ulatus 24 000 euroni.
Võttes arvesse, et Eesti Vabariigi elanikul oli kaasas ERKK, ei pidanud ta katma kogu summat isiklikest vahenditest. ERKK-iga kaeti 75 % ravikuludest (18 000 EUR). Ülejäänud 25% (6 000 EUR) oleks ta pidanud maksma ise, kui tal poleks sõlmitud BTA reisikindlustuspoliisi. Meditsiinilise evakueerimise kulud, mida ERKK ei kata, olid 4 300 EUR.
Kui antud isik ei oleks lisaks ERKK poolt tagatule soetanud BTA reisikindlustuspoliisi, oleks ta pidanud maksma välismaa kliinikus osutatud raviteenuste ja meditsiinilise evakuatsiooni eest Eestisse 10 300 EUR isiklikest vahenditest. Antud juhul kattis BTA kogu summa.

Enne reisile või ärireisile minemist soovitame:

uurida, kas vastavasse riiki sisenemiseks on tarvis vormistada sissesõiduviisa;

veenduda, et Teie pass kehtib kogu reisi vältel. Mõnes riigis on seadusega sätestatud, et pass peab kehtima veel vähemalt kolm või isegi kuus kuud peale reisi planeeritud lõppu. Sel põhjusel soovitame võtta ühendust vastava riigi saatkonnaga, et täpsustada reisidokumendile esitatavaid nõudeid;

tutvuda Eesti Vabariigi Välisministeeriumi kodulehel oleva infoga, millel on välja toodud erinevad viisanõuded ja muu reisimisega seotud info. Lisaks leiate sealt ka hoiatused riikide kohta, kus võivad esineda sõjategevus või muud ohud;

Euroopa Liidu riikidesse reisides võtta kaasa Euroopa Ravikindlustuskaart, mille saate Tervisekassast (infotelefon: +372 669 6630);

eksootilistesse riikidesse minnes, kus on võimalik nakatuda kollapalavikku, koolera, A-, B-tüüpi hepatiiti või muudesse ohtlikesse haigustesse, pidada nõu tervishoiutöötajatega vaktsineerimise vajalikkuse osas. Infot vaktsineerimise kohta leiate Eesti Tervisekassa koduleheküljelt;

uurida, mis on lubatud ja keelatud pagasis vedada Euroopa Liidus ja sellest väljaspool reisides. Vastava info leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehel;

lennukiga reisides selgitada eelnevalt välja oma õigused hüvitisele ja toetusele lennuettevõttest juhul, kui lend tühistatakse või peaks hilinema, kui lennukil ei lubata maanduda, kui pagas rikutakse või kaotatakse ära. Vastava info leiate Tarbijakaitseameti kodulehel.

Teabedokument

Reisikindlustuse kehtivad tingimused
Tingimused nr EE16-2
kehtivus alates 18.07.2016

Kindlustuse kehtivad üldtingimused
Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019


Reisikindlustuse varasemad, mittekehtivad tingimused
Tingimused nr EE16-1
kehtivus alates 07.10.2015 kuni 18.07.2016

Tingimused nr 16-EE
kehtivus alates 1.05.2014 kuni 06.10.2015

Tingimused nr 15-EE
kehtivus alates 05.06.2012 kuni 30.04.2014

Kindlustuse varasemad, mittekehtivad üldtingimused
Tingimused nr GC-2012
kehtivus alates 01.12.2011 kuni 30.06.2019

Kindlustatu haigestumisel COVID-19-sse hüvitatakse tema kulud ravikuludele, repatrieerimisele, evakueerimisele või kannatanu saatjale kooskõlas Reisikindlustuse tingimuste EE16-2 punktiga 4.1.1. ja kindlustatud riskide tabelis sätestatud limiitidega, kuid mitte rohkem kui 40 000 EUR, mis on maksimaalne kindlustussumma COVID-19-sse haigestumise korral.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{transform.translate(title)}} {{value}}
insurance_option_subtitle
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €accident_one_day_per_person
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
Your session will end in:

{{sessionTimeout.formattedTime}}

popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

{{ transform.translate('upgrade_offer', 'nba') }}
{{ popupService.current.data.nba.heading }}
{{ transform.translate('btar_one_dashboard_due', 'dashboard') + ' ' + popupService.current.data.due_date }}
Cookie
Küpsiste
Cookies Settings
Küpsiste seaded
See veebisait kasutab küpsiseid, mis on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud.
Teie nõusolekul võib see veebisait kasutada lisaks statistilisi ja turundusküpsiseid.

Kui nõustute kõigi küpsistega, klõpsake palun "Lubada".
Kui soovite küpsistest keelduda, klõpsake palun "Ma ei ole nõus". Saate oma eelistusi hallata, klõpsates nuppu "Küpsiste haldamine".

Lisateavet leiate meie küpsiste eeskirjast
Lisateavet leiate meie
küpsiste eeskirjast

Funktsionaalsuse parandamise (vajalikud) küpsised

Antud küpsised on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks ning neid ei saa deaktiveerida. Need küpsised saab jaotada sessiooni ja püsiküpsisteks, mis ei säilita isikut tuvastavat informatsiooni. Sessiooni küpsised kustutatakse niipea kui lahkute käesolevalt veebilehelt.


Statistika küpsised

Antud küpsiseid kasutatakse veebilehe ja andmevoo allikate kasutamise hindamiseks, et saada veebilehe toimimise parendamiseks vajalikku informatsiooni. Antud küpsised aitavad meil määrata, millised veebilehe jaotised on kõige populaarsemad ning millised on kasutajate harjumused lehe kasutamisel. Selleks otstarbeks me kasutame Google Analytics statistikamootorit. Kogu kogutud informatsioon on anonüümne ning see ei võimalda Teie tuvastamist.


Turunduse küpsised

Antud kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse personaliseeritud reklaami näitamiseks vastavalt Teie soovidele. Me kasutame küpsiseid, mis aitavad meil koguda informatsiooni Teie lehe kasutamise harjumuste kohta ning võimaldavad meil teada saada Teie huve, et saaksime näidata Teile ainult neid reklaame, mis vastavad Teie kasutamise harjumustele. Kui Te ei soovi näha mingit reklaami, siis jätke antud valik märkimata.